Etusivu

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL

 

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL on vuonna 1988 perustettu itsenäinen elinkeinoelämän etujärjestö, jonka tarkoituksena on rakentamisen ja ympäristön laadun parantaminen arkkitehtipalveluja kehittämällä. Liiton ammatilliset pätevyysvaatimukset ovat tiukat. Jäsenyrityksiä on yli 240.

Jäseneksi hyväksytyn arkkitehtitoimiston vetäjien tulee olla korkeasti koulutettuja, ammattitaitoisia ja kokeneita. Heidän tulee olla arkkitehteja ja Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFAn, jäseniä. Heidän tulee päätoimisesti harjoittaa suunnittelu- ja konsulttitoimintaa. Ennen jäsenyyttä ATL:n jäsentoimiston on harjoitettava itsenäistä suunnittelu- ja konsulttitoimintaa (esim. arkkitehtisuunnittelua) vähintään kolmen vuoden ajan. Lisäksi toimiston suunnittelujohdon vaatimuksena on seitsemän vuoden suunnittelukokemus.

ATL:n jäsentoimisto on arkkitehtuuriin sitoutunut. Toimiston vetäjien on omistettava yrityksen enemmistö ja toimittava vastuullisina johtajina.

Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry tekee yhteistyötä rakennusalan muitten liittojen kuten SKOLin, RILin, SAFAn, RT:n STULin ym. kanssa.


ATL:n yleinen sähköpostiosoite on muuttunut 19.2.2015

ATL:n toimiston yleinen sähköpostiosoite on muuttunut

Lue lisää...

Arkkitehtisuunnittelualan työehtosopimus 2013-2016

Arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Lue lisää...

ATL:n työmääräseurantatutkimuksen tulokset julkaistu RT-korttina

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry:n jäsentoimistot ovat seuranneet hankkeidensa työpanoksia systemaattisesti 1990-luvun alkupuolelta alkaen

Lue lisää...

Toimistoluettelo 2015-2016 tulossa


Kansainvälisiä arkkitehtuurikilpailuja

skabainfo

Ammatinvalintaa harkitseville Abeille suunnattu sivusto arkkitehtiopinnoista: