Ajankohtaista » ATL:n työmääräseurantatutkimuksen tulokset julkaistu RT-korttina

ATL:n työmääräseurantatutkimuksen tulokset julkaistu RT-korttina

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry:n jäsentoimistot ovat seuranneet hankkeidensa työpanoksia systemaattisesti 1990-luvun alkupuolelta alkaen. Hankkeet on tilastoitu rakennustyypeittäin Tilastokeskuksen rakennusluokituksen1 mukaan. 4.12.2012 tietokannassa oli yhteensä 4 233 hanketta.

Työpanoksista on tehty useita tutkimuksia, viimeisin tehtiin syksyllä 2012. Tulokset on julkaistu RT-korttina RT 13-11117

"RT 13-11117

Arkkitehdin työmäärän arviointi rakennushankkeessa. (2013) 

Tässä ohjeessa esitetään työkaluja rakennushankkeissa tarvittavan suunnittelutyömäärän arvioimiseksi. Ohjetta voivat käyttää rakennushankkeeseen ryhtyvät, arkkitehti-/pääsuunnittelijat ja rakennusvalvontaviranomaiset. Ohjeen avulla voidaan osoittaa hankkeen vaativuusluokittain työpanosten taso, jolla Suomessa keskimäärin suoriudutaan arkkitehtisuunnittelulle, pääsuunnittelijalle ja rakennusta koskeville suunnitelmille maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa asetetuista vaatimuksista (MRL 120 §, RakMK A2)."