Ajankohtaista » Uutis- ja lehdistötiedotearkisto » Mikä ATLAS-palvelu on?

Mikä ATLAS-palvelu on?

ATLAS-palvelu Oy on Arkkitehtitoimistojen Liiton omistama rakennuttajakumppani/ rakennuttajakonsultti.

ATLAS-palvelu Oy on kustannussuunnittelija ja talotekninen asiantuntija

ATLAS-palvelu Oy tarjoaa jäsentoimistoille projektinjohto-, kustannussuunnittelu- ja rakennuttamispalveluja. ATL:n jäsenet voivat siten tarjota asiakkailleen laajempaa palvelukokonaisuutta arkkitehti- ja pääsuunnittelun lisäksi.

ATL:n jäsentoimiston hankkeessa ATLAS-palvelu Oy toimii suunnittelun aseman ja hankkeen suunnitteluresurssien paranemiseksi.

Tilaajat hyötyvät kokonaistaloudellisesti edullisesta lopputuotteesta - laadukkaasta rakennuksesta ja mahdollisimman häiriöttömästä hankkeesta.

Atlas on toimiston kanssa yhteistyössä toimiva asiantuntija – ei ulkopuolinen tarkastaja.

Atlas on kouluttaja

Toimisto, joka käyttää Atlaksen rakennuttamispalvelua voi sovittaessa lähettää työntekijänsä oppisopimustyylisesti projektinjohto- ja rakennuttamiskoulutukseen Atlakseen. Atlas saa työvoimaa ja toimiston henkilökunnalle kertyy projektinjohto- ja rakennuttamisosaamista. 

Mistä hankkeet?

Atlaksen töiden hankinta perustuu ATL:n jäsentoimistojen osakkaiden asiakaskontakteihin. Hankkeisiin mennään "arkkitehtitoimisto edellä", toimistojen osakkaat tarjoavat tilaajille kokonaispalvelumahdollisuutta. On sekä asiakkaan että ATL:n jäsentoimiston etu, että hankkeessa rakennuttajakonsulttina on ATLAS-palvelu Oy. 

Profiloituminen

Atlas rakennuttaa vain hankkeita, joissa pää- ja arkkitehtisuunnittelijana on ATL:n jäsentoimisto. Atlaksen liiketoiminnassa keskitytään laadukkaisiin hankkeisiin. ATL:n jäsentoimisto + Atlas on kokonaispalvelua haluavalle tilaajalle vaihtoehto suurten konsulttitavaratalojen rinnalle.

Selvitys käynnissä

Tällä hetkellä käynnissä on selvitystyö. Syyskuussa toteutetaan laaja kyselytutkimus. Kysely on suunnattu sekä tilaajaorganisaatioille että ATL:n jäsenyrityksille. Lokakuun 10. päivä ATL:n hallitus päättää ATLAS-palvelut Oy:n kohtalosta. 

Syksyllä 2012 lähes kaikki kyselyymme vastanneet, satunnaisesti valitut ATL:n jäsenet (96%) suosittelisivat ATL:n omistamaa yritystä rakennuttajakonsultiksi hankkeisiinsa. Valtaosa (68%) sitoutuisi markkinoimaan rakennuttajayritystä tilaajille.

Lainarahoitus

ATL:n jäsentoimistoilla on erittäin tärkeä rooli Atlaksen käynnistämisessä. ATL:n jäsentoimistoilta tarvitaan päättäväisyyttä ja riskinottokykyä rakennuttajakonsulttiyrityksen käynnistämiseen. Jäsentoimistot käyttävät päätösvaltaa ATLAS-palvelut Oy:ssä liiton kautta.

ATLAS-palvelu Oy hakee ATL:n jäsentoimistoilta lainaa, koska päätösvalta halutaan pitää arkkitehtitoimistoilla. Jäsentoimistoihin hajautetulla lainoituksella varmistetaan se, että ATLAS toimii jäsentoimistojen intressien mukaisesti. Yksittäisen jäsentoimiston ATLAS-palvelu Oy:lle myöntämä laina voi olla muutamasta tuhannesta eurosta ylöspäin.

Jotta ATLAS-palvelut käynnistyisi suunnitellusti, sitovat lainalupaukset tarvitaan syyskuun loppuun mennessä. Jonkin verran lainalupauksia on tullut, mutta niitä tarvitaan lisää.

Rekrytoitavat avainhenkilöt sitoutetaan Atlaksen toimintaan osakkuuksilla. Pääomistaja ja puhevallan käyttäjä on ATL ry.

ATLAS-palvelut tarvitsee hankkeita

ATL:n jäsentoimistot voivat tunnustella asiakkaidensa halukkuutta hankkia suunnittelu-, projektinjohto ja rakennuttaminen keskitetysti ATL:n jäsentoimiston kautta.

Teemme myös vierailuja ATL:n jäsentoimistoihin, joissa selvitämme mm. mahdollisia jäsentoimisto+ATLAS -yhteishankkeita.

Hankkeiden osalta operatiivinen valmius on lokakuusta alkaen. Jos toimistolla on hankkeita, joissa on mahdollisuus vaikuttaa rakennuttajakonsultin valintaan, ottakaa yhteyttä ATL:n toimistoon Kalle Kärkkäiseen tai Kimmo Liimataiseen [atlaspalvelu@atl.fi]. 

- syyskuu: kyselytutkimus, infot, yritysvierailut

- 10.10 ATL:n hallituksen kokous jossa ATLAS-palvelut Oy:n käynnistämisestä päätetään

Jos toiminta päätetään käynnistää:

- ATLAS-palvelu Oy ja avainhenkilöiden esittely ATL:n 25-vuotisjuhlissa 10.10.2013

- ATLAS-palvelu Oy Aulangon seminaarissa 7.-8.11-2013

 

Infotilaisuudet, ilmoittaudu viimeistään 12.9.2013 13.9.2013 osoitteeseen atlaspalvelu@atl.fi

17.9. klo 18-20    Helsinki, Radisson Blu Kamppi (PAIKKA ON ATL:N KOKOUSHUONE)

19.9. klo 17-19    Helsinki, Radisson Blu Kamppi (PAIKKA ON ATL:N KOKOUSHUONE)

24.9. klo 17-19 Turku (PAIKKA SELVIÄÄ MYÖHEMMIN)

25.9. klo 17-19 Tampere (PAIKKA SELVIÄÄ MYÖHEMMIN)

26.9. klo 17-19 Oulu (PAIKKA SELVIÄÄ MYÖHEMMIN)