PUHUJAT

Anna Ståhle

Anna Ståhle

viestinnän ja johtamisen asiantuntija, sovittelija, valmentaja, moderaattori ja logoterapiaopiskelija

Ståhlella on 30 vuoden kokemus mediasta, viestinnästä ja johtamisesta.

Omassa yrityksessään No Dramassa Anna keskittyy erityisesti strategiseen viestintään, konfliktien ratkaisuun ja sovitteluun sekä ihmisten ja työyhteisöjen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Hän työskentelee johtajien ja asiantuntijoiden kanssa erityisesti vaativissa muutos- ja kriisitilanteissa sekä henkilökohtaisten kriisien hetkillä.

Aiemmin Anna johti lähes 15 vuoden ajan vuonna 2005 perustamaansa viestintätoimisto Groundia. Matkan varrelle mahtuvat myös muun muassa McLaren Racing -pesti Kimi Räikkösen mediavastaavana, Olympiakomitean viestintäpäällikön tehtävät ja Publicis Helsinki -mainostoimiston viestintäjohtajuus. Annan ura alkoi Yleisradion TV1:n toimituksista uutis-, ajankohtais- ja urheilutoimittajana.

Eero Puurunen

 

Eero Puurunen

kestävän kaupunkikehityksen palvelupäällikkö
arkkitehti SAFA
Sitowise

 

Puurunen edistää Sitowisessä kestävän kaupunkikehityksen palveluita. Hänen erityisalaansa ovat aluekehityksen kokonaisvaltaisen kestävyyden arviointi, alueiden ja rakennusten ilmastovaikutusten arvioinnit ja erilaiset rakennettuun ympäristöön liittyvät ympäristöanalyysit (mm. tuulisuus, pienilmasto ja päivänvalo). Puurunen tarjoaa ATL Meetissa näkökulmia uudisrakennusten vähähiilisyyden arviointiin ja siihen, miten tulevat vaatimukset vaikuttavat arkkitehtitoimistojen liiketoimintaan.

KUVA Wille Nyyssönen

Jussi Kalliala

asianajaja, varatuomari, osakas
Asianajotoimisto Susiluoto Oy

Kalliala on 90-luvun alusta asti asianajajana työskennellyt yhteistyössä rakennusalan konsulttien kanssa. Sen myötä hän on joutunut perehtymään ja soveltamaan rakennusalan normistoa käytännön tilanteissa.
Kalliala kertoo: ”Piru piilee yksityiskohdissa, ja oikeastaan koko ammattiurani minua on askarruttanut kysymys siitä, mitä kaikkea on normeilla välttämätöntä tai tarpeellistakaan säädellä. Rakennuslaki jatkaa kehitystä ja tuo uusia normeja, uutta opeteltavaa ja käytäntöön sovellettavaa. Tämän lisäksi laki vaikuttaa tai sen tulisi vaikuttaa arkkitehtitoimistoihin ainakin seuraavilla tavoilla: Sopimuskulttuurin on oltava huolellista ja tarkkaa. On ymmärrettävä ja omaksuttava se, että sopimusehdoissa on tärkeää täsmällisesti sopia ja määritellä ko. hankkeessa se, mitä laki yleisemmällä tasolla säätää. Kun laadun merkitystä ja suunnittelun ja pääsuunnittelijan osuutta siinä korostetaan, tulisi konsulttien pyrkiä tuo rooli ottamaan kuitenkin niin, että se näkyisi myös palkkioissa. Jotta se alalla toteutuisi, tämän oman työn arvostuksen olisi hyvä olla arkkitehtitoimistojen kesken kollektiivista.”

Harri Hakaste

Harri Hakaste

yliarkkitehti
ympäristöministeriö

Hakaste toimii yliarkkitehtina ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osastolla, jossa hänen vastuualueitaan ovat rakentamisen ympäristöasiat, asuntosuunnittelu ja arkkitehtuuri. Hän oli ympäristöministeriön edustajana laatimassa Suomen uutta arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa, jota parhaillaan jalkautetaan. Ohjelman tavoitteena on nostaa laadukkaan ja kestävän rakennetun ympäristön sekä hyvän suunnittelun arvostusta maassamme.

Pekka Talaskivi

Pekka talaskivi

tekninen johtaja
RIL ry

Talaskivi on rakennustekniikan diplomi-insinööri ja työskentelee RIL:issä teknisenä johtajana vastaten julkaisuista ja pätevyystoimintaan liittyvistä asioista. Taustalla hänellä on vuosien kokemus rakennesuunnittelun ja kiinteistöjen tiedonhallinnan aloilta.

KUVA Sanna Liimatainen

Tiia Valtonen

kehityspäällikkö
Ramboll Finland Oy

Valtonen työskentelee Rambollissa kehityspäällikkönä pohtien päivittäisessä työssään mm. sitä, miten luontopositiivisuuden ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen teemat saadaan muotoiltua kaupunkisuunnittelun systeemiin. Valtosella on laaja kokemus kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisestä erilaisissa kaupunkiympäristön suunnitteluprojekteissa ja hän lähestyy esityksessään uuden rakennuslain tuomia muutoksia erityisesti ilmasto- ja ympäristönäkökulmista.

Tomi Henttinen

Tomi Henttinen

arkkitehti SAFA, Gravicon Oy
Founder CINO

Henttinen on yksi BIM:n edelläkävijöistä Suomessa. Vuodesta 2002 lähtien Tomi ja hänen tiiminsä Graviconilla on työskennellyt IFC-tiedonvaihdon parissa sadoissa projekteissa. Tomi on ollut aktiivinen myös BIM-standardisoinnissa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla – tällä hetkellä hän on jäsenenä useissa BIM standardisointityöryhmissä CENissä, ISOssa ja buildingSMARTissa. Lisäksi hän on ollut merkittävässä roolissa vuonna 2025 voimaan tulevan rakentamislain mukaisten rakentamislupien BIM-vaatimusten laatimisessa.

TAPAHTUMAN ETUSIVULLE >>

L I P U T


ATL:n jäsentoimistoille 250 euroa/henkilö
Muut 450 euroa/hlö
(HUOM! Hintoihin ei lisätä arvonlisäveroa.)

OSTA LIPUT TÄSTÄ

OHJELMA (tarkentuu)

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI

 

UTU Oy

 

 

VERKOSTOITUMISTILAISUUDEN KUMPPANI

 

 

 

VIDEOYHTEISTYÖKUMPPANIT

 

 

 

Rakennustieto