Hyvällä suunnittelulla
parempaa arkea

Hyvä, pitkän ajan vaikutukset huomioiva rakentaminen on mahdollista, kun korkeatasoisen suunnittelun edellytykset huomioidaan kaikilla rakentamiseen liittyvän päätöksenteon tasoilla.

Tutkimme ja kokoamme tietoa arkkitehtuurin yhteiskunnallisesta merkityksestä. Arvoa arkkitehtuurista -hanke nostaa esiin kohteita ja kokemuksia, jotka toimivat hyvinä esimerkkeinä päätöksentekijöille. Hankkeen tavoitteena on tuoda keskusteluun mukaan konkreettisia asioita, joilla arkkitehtuurin merkitystä avataan suunnittelijoita laajemmalle yleisölle. Aloitimme hankkeen teettämällä aiheesta sitä taustoittavan diplomityön Jemina Vallilla. Diplomityön otsikkona on ”Käsityksiä arkkitehtuurista ja sen arvosta”

Hanke tulee olemaan jatkuva projekti ja jatkossa otamme hankkeeseen mielellämme mukaan kohteita nyt diplomityössä tarkastelun kohteena olevien kohteiden lisäksi. Tulemme tekemään yhteispohjoismaista yhteistyötä hankkeessa mahdollisimman laajan aineiston ja vaikuttavuuden aikaansaamiseksi.

Omassa hankkeessamme on diplomityön mielenkiinnon kohteena arkkitehtuurikohteita, joiden käyttötarkoitukset poikkeavat toisistaan ja jotka ovat kaikki olleet Arkkitehtuurin Finlandia -palkintoehdokkaita. Mukana ovat helsinkiläiset Kaisa-kirjasto, Ravintola Löyly, OP-Pohjolan pääkonttori, Merenkulkijanrannan asuintalot ja espoolaiset Suvelan kappeli sekä Opinmäen koulu.

 

”Tää on mun kohde. Sehän tehdään sydämellä.

Niinkun arkkitehditkin varmaan suunnittelee sydämellä,

niin mää rakennutan sydämellä tätä”

Jemina Vallin diplomityö ”Käsityksiä arkkitehtuurista ja sen arvosta” on laadullinen tutkimustyö, jonka tavoitteena on ollut tutkia arkkitehtuurin arvoa fenomenografisella tutkimusotteella: tavoitteena oli selvittää arkkitehtuurin arvosta esiintyvien käsitysten variaatiota ja rakennetta. Diplomityö on sisältänyt kohteeksi valikoitujen arkkitehtuurikohteiden avainhenkilöiden haastatteluja, joista kirjalliseen muotoon on tehty analyysiä ja nostettu esiin joukko kiinnostavia sitaatteja. Suosittelemme tutustumaan tähän laadukkaaseen ja huolella tehtyyn työhön kokonaisuudessaan:

 

Jemina Vallin arkkitehtuurin arvoa käsittelevä diplomityö

 

 

Tutustu kohteisiin

Tietoa
arkkitehtitoimistoista