Hyvällä suunnittelulla
parempaa arkea

Hyvä, pitkän ajan vaikutukset huomioiva rakentaminen on mahdollista, kun korkeatasoisen suunnittelun edellytykset huomioidaan kaikilla rakentamiseen liittyvän päätöksenteon tasoilla.

Tutkimme ja kokoamme tietoa arkkitehtuurin yhteiskunnallisesta merkityksestä. Arvoa arkkitehtuurista -hanke nostaa esiin kohteita ja kokemuksia, jotka toimivat hyvinä esimerkkeinä päätöksentekijöille. Hanke tuo keskusteluun mukaan konkreettisia asioita, joilla arkkitehtuurin merkitys avautuu suunnittelijoita laajemmalle yleisölle. Hankkeen alkuun olemme tilanneet aiheesta diplomityön, jota parhaillaan meille tekee arkkitehtiopintojensa loppusuoralla oleva Jemina Valli.

Hanke tulee olemaan jatkuva projekti ja jatkossa otamme hankkeeseen mielellämme mukaan kohteita nyt diplomityössä tarkastelun kohteena olevien kohteiden lisäksi.

Hankkeessa on juuri nyt mukana arkkitehtuurikohteita, joiden käyttötarkoitukset poikkeavat toisistaan ja jotka ovat kaikki olleet Arkkitehtuurin Finlandia -palkintoehdokkaita. Mukana ovat helsinkiläiset Kaisa-kirjasto, Ravintola Löyly, OP-Pohjolan pääkonttori, Merenkulkijanrannan asuintalot ja espoolaiset Suvelan kappeli sekä Opinmäen koulu.

Tällä hetkellä sivustoltamme löytyy perustietoa kohteista, arvonäkökulmat kerrotaan täällä ja viestitään laajemmin syksyllä tutkimuksen ollessa pidemmällä.

Tutustu kohteisiin

Tietoa
arkkitehtitoimistoista