”Voiko asukas viihtyä paremmin hyvin suunnitellussa ympäristössä?

Kestävää arvoa luova arkkitehtuuri
on nykypäivää

Kaupungit suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin ja ne saadaan toimimaan arkkitehtuurin avulla. On tärkeää tunnistaa olemassa olevien rakennusten mahdollisuudet vastata muuttuvan maailman tarpeisiin, haasteisiin ja luoda kokonaan uudenlaisia ratkaisuja.

Hyvin suunnitellut rakennukset vaikuttavat laajempiin kokonaisuuksiin: kaupunkien houkuttelevuuteen, yritysten tuottavuuteen, kilpailukykyyn ja asumisen toimivuuteen.

On valitettava tosiasia, että suuri osa Suomen kaupungeista on rakennettu väärän kokoiselle väestölle. Lisäksi monilla paikkakunnilla väestö on vähentynyt niin, että rakenteet ovat jääneet väljiksi – toisaalta muutamissa kasvukeskuksissa rakenteet on suunniteltu paljon pienemmälle väkimäärälle. Kyse ei ole pelkistä asunnoista, vaan koko suunnitellusta ympäristöstä.

Arkkitehtitoimistojen liitto peräänkuuluttaa kestävää arvoa luovaa arkkitehtuuria, jonka avulla voimme luoda edellytykset hyvälle arjelle päiväkodeissa, kouluissa, työpaikoilla ja kodeissa. Arkkitehtuuri muokkaa arkipäivän todellisuutta.

“Ollakseen aikaa kestäviä, pitkäikäisiä ja merkityksellisiä, rakennusten ja kaupunkien tulee olla, ei vain meidän, mutta myös tulevien sukupolvien hyväksymiä -jopa rakastamia.

Tilojen ja rakennusten, joissa elämme tulisi luoda meille spontaani, vaistomainen tunne harmoniasta ja mielihyvästä -auttaa meitä tuntemaan olomme kodikkaaksi tässä maailmassa.” – Kirsti Sivén, arkkitehti

”Suomalainen arkkitehtuuri tehdään arkkitehtitoimistoissa.”

Rakennettu Suomi on ajateltava uudelleen

Tavoite 1

Suomalaiseen rakennettuun ympäristöön kohdistuu niin suuria muutostarpeita, että tarvitaan perusteellista keskustelua rakentamisen tavoitteista, visioista ja arvoista. Seuraavaan hallitukseen tarvitaankin rakennetun ympäristön ministeriö, joka parantaa päätöksenteon laatua. Samalla alue- ja rakennushankkeiden suunnittelun edellytyksiä pitää parantaa.

Tavoite 2

Suomen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma on päivitetty viimeksi vuonna 1998. Tarvitaan uusi arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, joka kattaa rakennustaiteen ja -historian lisäksi arkkitehtuurin liiketoimintana, myös kansainvälisesti. On aika investoida arkkitehtuurivientiin ja edistää kansainvälisiin arkkitehtuurikilpailuihin osallistumista.

Tavoite 3

Arkkitehtuurin koulutukseen on löydettävä lisää resursseja. Maisteritason arkkitehtikoulutusta on lisättävä. Lisää korkeakoulutettuja arkkitehtejä tarvitaan niin kuntien, rakennuttajien ja rakennusliikkeiden kuin alan toimistojenkin palvelukseen. Kestävään korkealaatuiseen suunnitteluun panostaminen säästää kustannuksia, parantaa käytettävyyttä ja lisää viihtyvyyttä rakennuksen ja sen ympäristön koko elinkaaren ajan.

Kohti parempia julkisia hankintoja

Arkkitehtuurilla tulee olla vahva rooli yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa.

Valitettavan monissa julkisissa rakennushankkeissa on esiintynyt perustavanlaatuisia ongelmia. Monet näistä ongelmista olisi voitu ratkaista investoimalla parempaan suunnitteluun. Rakentamisessa, ylläpidossa ja käytettävyydessä tulee ajatella vuosikymmenien kestoista käyttöikää.

Meidän täytyy yhdessä kehittää julkisia hankkeita ja varmistaa, että niissä ei tehdä samanlaisia virheitä kuin aikaisempina vuosikymmeninä. On taloudellisesti ja inhimillisesti kannattavampaa tehdä kerralla hyvää. Meillä Suomessa on lukuisia onnistuneita julkisia rakennushankkeita, joiden parhaiden käytäntöjen levittäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Teemme työtä hyvien julkisten hankintojen puolesta ja osallistumme aktiivisesti keskusteluun alan menettelytapojen kehittämiseksi. Olemme aktiivisesti yhteistyössä rakennusalan eri tahojen kanssa.

Miten hankinnassa voi laskennallisesti painottaa laatua? Käyttämällä hinta-laatu arviointitaulukkoa.

Lataa hinta-laatu arviointitaulukko

Taulukko on ATL:n SAFA:n, SKOL:in ja RIL:in tilaama ja se perustuu Risto Hiltusen tekemään tutkimukseen ”KESKIHAJONTA HINTA-LAATU -SUHTEEN LASKEMISESSA – Rakennusalan suunnittelun tarjouskilpailujen tilastollinen tarkastelu”.

Kilpailujen kautta innovatiivisia ratkaisuja

Arkkitehtuurikilpailu tekee rakennushankkeesta näkyvän ja kiinnostavan jo suunnitteluvaiheessa. Se tuottaa yllättäviä luovia ratkaisuja ja vastauksia kysymyksiin, joita ei välttämättä olla osattu edes esittää.

Arkkitehtuurikilpailu on läpinäkyvä tapa toteuttaa suuria ja pieniä hankkeita. Suunnittelija valitaan parhaan ratkaisuehdotuksen mukaan, ei referenssien tai suunnittelun hinnan perusteella. Kilpailua voidaan räätälöidä tarpeen mukaan. Kilpailu voi olla kaikille avoin tai rajattu, jolloin siihen kutsutaan osallistumaan valitut suunnittelijat.

Korkeatasoiset kilpailut nostavat suomalaisen arkkitehtuurin laatua ja kansainvälistä kiinnostavuutta. Kilpailujen kautta myös uudet lahjakkaat tekijät pääsevät esille.

Lue miten järjestät arkkitehtikilpailun >

Archinfo, ATL ja SAFA SuomiAreenalla: Kestävä tulevaisuus arkkitehtuurikilpailulla >

 

 

Lisätietoa
Arkkitehtitoimistojen
toiminnasta