Koulutukset

Kansainvälistymispalvelut

Ammattisalkku ja uudistettu toimintajärjestelmä

Lakineuvonta

Vakuutukset

Viestintä

Koulutukset

Omissa koulutuksissa painotamme arkkitehtitoimiston johtamisessa tarvittavaa osaamista. Olemme mukana myös ulkopuolisissa koulutuksissa, jotka edistävät ammatillista osaamista.

Kansainvälistymispalvelut

Rakennamme kansainvälisiä palveluita yhdessä Työ- ja elinkeinoministeriön alaisen Business Finlandin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa arkkitehtitoimistojen kansainvälisille tarpeille sopiviksi.

Ammattisalkku ja uudistettu toimintajärjestelmä

Ammattisalkussa tarjoamme jäsenillemme kattavasti apua, materiaaleja ja hyödyllisiä linkkejä. Uudistettua toimintajärjestelmäämme voit täydentää, soveltaa ja käyttää välineenä toimiston arjen kehittämiseen. Voit hankkia toimistosi toimintajärjestelmälle myös RALAn sertifikaatin.

Lakineuvonta

Tarjoamme jäsenillemme Susiluoto Oyn kanssa yhteistyössä juridista neuvontaa. Lyhyet puhelin- ja sähköpostitiedustelut kuuluvat jäsenmaksuumme. Olemme neuvotelleet myös jäsenhinnan tilanteisiin, joissa toimistoilla on tarvetta laajempaan ja yksityiskohtaisempaan juridiseen neuvontaan. ATL:n kautta vakuutuksen ottaneet jäsentoimistot kuuluvat etujäseniin. ATL:n etujäsenet kuuluvat IFin vastuuvakuutuksen piiriin ja saavat myös lakimiespalvelut normaalia jäsenhintaa edullisemmin.

ATL:n juridisen neuvonnan yhteystiedot:

Asianajotoimisto Susiluoto Oy

Puhelu: toimiston keskukseen nro (09) 6869 110 ja ilmoitus että kyseessä on ATL asia.
Sähköposti: osoitteeseen info@susiluoto.com ja aihekenttään ATL asia.
Kirjeposti: Asianajotoimisto Susiluoto Oy Uudenmaankatu 16 B, 00120 Helsinki ja kuoreen merkintä ATL asia.

Vakuutukset

Tarjoamme jäsenillemme räätälöidyn kilpailutetun vakuutuspaketin. Kauttamme on mahdollista saada ryhmävastuuvakuutus ja sitä täydentävä omaisuus – ja keskeytysvakuutus.

Vakuutettuja ovat toimistot kokonaisuudessaan ryhmävakuutuksen kautta ja vakuutuksen ottajana toimii ATL. Vakuutusyhtiö on IF ja ATL:n vakuutusmeklarina toimii HowdenFinland, joka tarvittaessa auttaa ja neuvoo arkkitehtitoimistoja vakuutuksen ehdoissa tai mahdollisissa korvausvaatimustapauksissa ja – menettelyissä.

ATL:n kautta vakuutuksen ottaneita jäsentoimistoja kutsutaan etujäseniksi. ATL:n etujäsenet kuuluvat IFin vastuuvakuutuksen piiriin ja saavat myös lakimiespalvelut normaalia jäsenhintaa edullisemmin.

Yhteyshenkilönä Howden Finlandissa:

  • Vakuutusasioissa Aleksi Eskelinen p. 358 9 5420 2495, aleksi.eskelinen@howdenfinland.fi
  • Vahinkoasioissa Emmi Kukkonen, p. +358 9 5420 2454,
    emmi.kukkonen@howdenfinland.fi
  • Vakuutustodistustilauksissa vakuutusmeklari@howdenfinland.fi

Jos olet kiinnostunut vakuutuksista ATL:n kautta, pyydä Heli Vilmiltä: heli.vilmi@atl.fi arkkitehtitoimiston riskikartta ja vakuutusesitteet.

Viestintä

Uskomme, että tänä päivänä arkkitehtitoimistojen roolina on osallistua yhä hanakammin kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyvään keskusteluun.

Haluamme tukea jäsentoimistojemme pyrkimyksiä osallistua aktiivisesti sidosryhmien, median ja ympäröivän yhteiskunnan välillä käytävään vuoropuheluun. Tietoisuus ja rakentavaan sävyyn käyty keskustelu arkkitehtuurin mahdollisuuksista on kaikkien etu.

Viestintä ei ole tukipalvelu vaan osa yrityksen strategista ydintä. Viestinnällä rakennetaan mainetta ja luodaan sekä tartutaan mahdollisuuksiin. Arkkitehtitoimistot voivat tuoda vahvan näkemyksellisyytensä kiinnostavalla ja vaikuttavalla tavalla kohderyhmilleen vuorovaikutuksellisella viestinnällä. Jatkuvasti kiihtyvän viestitulvan keskellä kiteytetty viesti luo arkkitehtitoimistoille kilpailuetua.

Tärkeä osa viestintää on myös varautuminen kriiseihin. Kun valmistautuminen on suunniteltu hyvän sään aikana, niin kriisin sattuessa vahingot pystytään helpommin minimoimaan ja selviämään vaikeasta tilanteesta voittajana.

Löydät sivuiltamme toimialan mediaseurannan käyttöösi.

Olethan yhteydessä toimistoomme, mikäli sinulla on tärkeä ja alan vaikuttamisen kannalta oleellinen asia, niin voimme tiedottaa asiasta yhteisesti.

Tarjoamme aiheesta jäsenillemme koulutuksia ja apua myös äkillisiin viestintätarpeisiin. Yhteistyökumppanimme on viestintätoimisto Ellun Kanat, joka tarjoaa muun muassa maksullisena palveluna Kriisiviestinnän perusteet -pakettia. Paketin avulla voidaan vaikuttaa mielikuviin, joita julkisuudessa syntyy alamme puolella esimerkiksi rakentamisen laatu- ja ongelmakysymysten vastuista ja aiheuttajista.

Työehtosopimus

ATL on arkkitehtien työehtosopimuksen työnantajapuolen neuvotteleva osapuoli yhdessä Palvelualojen Työnantajajärjestö Paltan kanssa. Työntekijäpuolella neuvottelevana osapuolena on YTN.

Työehtosopimus 2022–2024

Sopimuksen piiriin kuuluvat Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry:n jäsenyritysten ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n arkkitehtisuunnittelualan jäsenyritysten palveluksessa olevat ylemmät toimihenkilöt. Ylemmän toimihenkilön tehtävissä edellytetään korkeakoulu- tai ammatillisen korkea-asteen koulutuksen tasoista tiedollista ja taidollista valmiutta.

Koulutuksen mukanaan tuoma muodollinen pätevyys tai sen puuttuminen ei kuitenkaan sinänsä ratkaise, kuuluuko henkilö ylempien toimihenkilöiden piiriin tai ei. Kuvaavaa ylemmän toimihenkilön tehtävälle on suhteellisen suuri itsenäisyys ja vastuu. Käytännössä yrityksessä ylemmän toimihenkilön tehtävä on asiantuntijatehtävä tai yritysjohtoa avustava keskijohtoon kuuluva esimiestehtävä. Työehtosopimus ei koske toimitusjohtajaa eikä henkilöä, joka edustaa yritystä suhteessa ylempiin toimihenkilöihin.

Hae ATL:n jäsenyyttä

Tutustu jäsenyytemme edellytyksiin ja hae jäsenyyttä.

ATL:n jäsenyys

Arkkitehtitoimistojen liiton jäseneksi hyväksytään hakemuksesta liiton säännöissä (4§, 5§ ja 6§) määritellyt ehdot täyttävä arkkitehtitoimisto. Hakemuksen käsittelee ATL:n hallitus. Huomaathan, että jäsenyys jatkuu vuosittain ilman erillisuusintaa, maksut ovat vuosikohtaisia.

ATL:n perusjäsenyyden maksutaulukko

ATL:n säännöt, uudistettu 2018

 

Ammattitaito

Jäseneksi hyväksytyn arkkitehtitoimiston johtajien tulee olla korkeasti koulutettua ja ammatitaitoisia. Varsinaisiksi jäseniksi hyväksyttävien toimistojen tulee harjoittaa suunnittelu- ja konsulttitoimintaa ja pääomistujuuden haltijoiden tulee olla koulutukseltaan arkkitehteja ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn jäseniä. Liitollamme on myös yhteistyöjäsenyysmalli ilman äänioikeutta toimistoille, joiden omistuspohjavaatimus täyty, kysy meiltä aiheesta lisää.

Sitoutuminen arkkitehtuuriin

Toimiston johtajien on omistettava yrityksen enemmistö ja toimittava vastuullisina johtajina.

Kiinnostaako jäsenyys?

Arkkitehtitoimistojen Liitto ottaa mielellään jäsenikseen suomalaisia arkkitehtitoimistoja. Palveluistamme hyötyvät kaikenkokoiset toimistot.

Jos olet kiinnostunut hakemaan jäsenyyttä tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä hallintokoordinaattori Heli Vilmiin.

Lisätietoa
liitostamme