Arkkitehtitoimistoilta odotetaan ratkaisuja kestävän kehityksen ongelmien ratkaisemiseksi. Tätä voidaan kutsua yhteiskunnalliseksi kädenjäljeksi.

 

 

 

 

 

  • Pohjustaa arkkitehtitoimistojen vastuullisuuden johtamista.
  • Tukea toimistoja kehittämään olennaisimpien näkökohtien mittaamista ja todentamista sekä rohkaista viestimään vastuullisuudesta.
  • Tehdä arkkitehtien roolia kestävän yhteiskunnan rakentamisessa näkyvämmäksi.
  • Auttaa toimistoja tunnistamaan ja jäsentämään vastuullisuuden olennaisimmat näkökohdat.

OPPAAN SISÄLTÖ ON JAOTELTU KOLMEEN PAINOPISTEALUEESEEN, JOISTA JOKAISELLA ON KOLME TEEMAA:

 

Oppaassa on linkkejä kunkin painopisteen tai teeman näkökulmasta hyödyllisiin julkaisuihin ja verkkosisältöihin. Oppaan sisältöjä ja linkkejä täydennetään ja päivitetään ajankohtaisilla tiedoilla.

Oppaan rinnalla kannattaa hyödyntää kestävän suunnittelun oppaita ja tarkistuslistoja, kuten esimerkiksi seuraavia:

 

 

Jatka kohtaan ’Arkkitehtitoimiston vastuullisuus’ >>