Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry
Y-tunnus: 0991400-1
Malminkatu 30
00100 HELSINKI

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Kalle Euro, toiminnanjohtaja
Puhelin: 046-600 0595
Sähköposti: kalle.euro@atl.fi

3. Rekisterin nimi

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL:n uutiskirjeen tilaajarekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Tilaajarekisterin tietoja käytetään jäsenpalveluista kertomiseen ja jakeluun sekä ATL:n toiminnasta ja tavoitteista viestimiseen. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti (huomaa jäsenrekisterissä kohta nimeltä ”Tietojenluovutuslupa”). Samassa kohdassa voi jäsentoimisto antaa luvan yhteystietojensa julkaisuun ATL:n verkkosivuilla osoitteessa atl.fi/jasentoimistot. Listauksessa julkaistaan jäsentoimiston nimi, yhteyshenkilö, osoite, puhelinnumero, www- ja sähköpostiosoite. Lista on julkinen.
Rekisteri sisältää jäsentoimistojen ilmoittamia osoitetietoja.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Suoramarkkinointilupa

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja suoraan jäsentoimistoilta.

7. Tietojen luovutus

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL voi luovuttaa jäsentoimistojensa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.