Vastuullisuuspolitiikka

Vastuullisuuspolitiikat ja periaatteet ovat vastuullisuustyön ylätasonlinjauksia, jotka yrityksen ylinjohto, yleensä hallitus, hyväksyy. Ne luovat yritykselle menettelytavat, joita se noudattaa maasta ja markkinasta riippumatta.

Arkkitehtitoimistoille suositeltavia linjauksia ja periaatteita ovat:

  • Eettiset periaatteet (Code of Conduct)

  • Ihmisoikeuspolitiikka ja periaatteet

  • Vastuullisuusperiaatteet toimittajille

  • Henkilöstöpolitiikka