Kulttuuriperintö

Esimerkkejä mittareista

  • Rakennus- tai suunnittelukohteelle on tehty rakentamisen tarvekartoitus osana suunnitteluprosessia.
  • Rakennus- tai suunnittelukohteelle on tehty rakennustaiteellinen arvokartoitus osana suunnitteluprosessia. 

Mitä se on?

Rakennetun kulttuuriympäristön säilyttäminen on osa kestävyyttä. Kaiken rakentamisen lähtökohtana tulee olla olemassa oleva rakennettu ympäristö. Kulttuuriympäristön ja rakennuskannan ajallinen kerroksellisuus on osa paikan identiteettiä. Rakennukset ja rakennettu ympäristö ovat aikakautensa heijastumia. 

Suunnittelun alussa voi hyödyntää esimerkiksi seuraavaa tarkistuslistaa mahdollisimman kestävien ratkaisujen kehittämiseksi: 

  • Mikä paikassa on ainutlaatuista ja säilyttämisen arvoista?
  • Miten paikkaa voitaisiin parantaa nykyisestä?
  • Minkälaisia rakennuksia ympäristössä on?
  • Mikä on paikan historia ja minkälaisia suunnitelmia paikalle on aiemmin tehty?

Lähde: Ville Hara ja Anu Puustinen: Mitä on arkkitehdin työ?

Korjaustaito – Rakennusperinnön, säilyttävän korjaamisen ja restauroinnin sivusto.

Kestävä talous

Esimerkkejä mittareista

  • Arkkitehtuurin tuoma taloudellinen lisäarvo.
  • Suunnittelu-/rakennuskohde pysyy budjetissa.

Mitä se on?

Rakennettu ympäristö ja sen laatu vaikuttavat talouteen muun muassa ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden kautta. Arkkitehtuuri voi puolestaan ruokkia ja vahvistaa taloudellista elinvoimaisuutta. 

Arkkitehdin ammattietiikkaa on suunnitella ja toteuttaa kohteet mahdollisimman laadukkaasti ja esteettisesti, mutta myös kustannustehokkaasti hyvien, luotettavien kumppaneiden kanssa. Arkkitehti on laadunvarmistuksen ja läpinäkyvän kustannusrakenteen takuuhenkilö, mikäli hänelle annetaan siihen mahdollisuus. 

Arkkitehtitoimistolle kestävän suunnittelun osaaminen on kilpailuetu sekä Suomessa että erityisesti kansainvälisesti, mutta se on yhä useammin myös markkinoille pääsyn ja siellä pysymisen edellytys. 

Vetovoimaiset yhteisöt

Esimerkkejä mittareista

  • Rakennus tai paikka saa asukkaat ja käyttäjät tuntemaan olonsa viihtyisäksi ja levolliseksi.
  • Niiden käyttäjien osuus (%), jotka pitävät rakennusta tai paikkaa kauniina. 

Mitä se on?

Korkealaatuinen arkkitehtuuri ja suunnittelu vahvistavat alueiden ja kaupunkien houkuttelevuutta, ja niihin investointi on investointi kestävään tulevaisuuteen. 

Laadukas rakennettu ympäristö vahvistaa alueen elinvoimaa ja on myös kansainvälinen vetovoimatekijä, kun kehitetään kestävää, vastuullista matkailua tai pyritään houkuttelemaan kansainvälisiä osaajia Suomeen. 

Kaupunkimittakaavassa vetovoimaisuus liittyy muun muassa viheralueisiin, julkisiin tiloihin, hyvään julkiseen liikenteeseen sekä liikuntamahdollisuuksiin. Yhteisöllisyyttä ja kohtaamisia luovia yhteisiä tiloja ovat esimerkiksi kulttuuri- ja nuorisotilat, yhteisölliset lähiviljelyalueet, yhdistetyt korttelipihat, viheralueet, julkinen taide ja aukiot. 

 

***

 

Vastuullisuusoppaan etusivulle >>

Päivitämme sivuja tarpeen mukaan. Jos haluat ehdottaa linkkejä tähän Vastuullisuusoppaaseen, lähetä ehdotuksesi: heli.vilmi@atl.fi.

 

Vastuullisuusoppaan julkaisija: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL, 2022

Sisältö: Third Rock Finland Oy, Sari Kuvaja
Sisältötyössä mukana: ATL, Satu Mahringer ja MARK, Mari Ariluoma
Kuvitus: Beatriz Macias Vilar

 

Oppaamme kuvitukseksi valikoitui viime vuosilta asuinkortteliprojekteja, jotka toimivat rohkeina esikuvina kestävämmän rakentamisen kehityksessä:
Käärmetalo: olemassa olevien rakennusten hienovarainen korjaus
Karviaistie 12: kestävää tiivistämistä puurakenteilla
Puukuokka: puu-uudisrakentamisen rohkea kehitystyö.