Arvoa arkkitehtuurista /

Opinmäki

Arkkitehtuurisuunnittelu Arkkitehtitoimisto Esa Ruskeepää Oy
Tilaaja Espoon kaupunki Tilakeskus
Urakoitsija SRV Group
Sijainti Lillhemtintie 1, Suurpelto, Espoo
Laajuus 16 700 m2
Valmistuminen 2015
Suunnittelu 2011-2015 (yleinen arkkitehtuurikilpailu)

Suurpellon sydämessä sijaitseva Opinmäki on arvokas esimerkki arkkitehtuurikilpailujen merkityksestä julkisissa rakennushankkeissa. Vuonna 2011 avoimen arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta toteutettu Opinmäen koulu tarjoaa ilmiöpohjaiset oppimistilat alueen päiväkodille, suomenkieliselle peruskoululle sekä Espoon kansainväliselle koululle.

Suunnittelussa tavoiteltiin ympäri vuorokauden ja vuoden aktiivista monitoimikeskusta, joka tarjoaisi puitteet elinikäiselle oppimiselle ja eri-ikäisten oppijoiden kohtaamiselle. Rakennus suunniteltiin erikokoisista, asteittain pääsisäänkäyntiä kohti kasvavista noppamaisista tilakappaleista. Nopat ryhmittävät opetustiloja ja niiden koko on sovitettu käyttäjäryhmään mukaan.

Kehä II varrella keskellä Espoota sijaitsevan Suurpellon asuinalueen rakentaminen aloitettiin vuonna 2007 ja sen on tarkoitus jatkua aina vuoteen 2025 saakka. Alueesta kaavailtiin 10 000-15 000 asukkaan asuinpaikkaa ja merkittävää työpaikkojen keskusta. 2018 vuoden alussa asukkaita oli 3500 ja toimitilarakentaminen ei ollut edennyt alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. (*21

 

Alue sai oman ostoskeskuksensa loppuvuodesta 2017. (*22 Kaksi vuotta aiemmin alkusyksystä Suurpellon sydämeen valmistui Opinmäki, josta on valmistumisajankohtansa ja palveluidensa vuoksi muodostunut alueen keskeisin julkinen rakennus. Opinmäki tarjoaa tilat alueen päiväkodille, suomenkieliselle peruskoululle sekä Espoon kansainväliselle koululle. Alkuvuodesta 2018 oppilaita kouluissa oli noin 800.

Koulutoiminnan lisäksi Opinmäessä toimii kaikille kaupunkilaisille avoimia palveluita: kirjasto, työväenopisto, erilaisia liikuntatiloja sekä monenlaiseen käyttöön soveltuvia vuokrattavia tiloja. Toimintojen sekoittamisella ja avoimuudella on tavoiteltu ympäri vuorokauden ja vuoden aktiivista monitoimikeskusta, joka tarjoaisi puitteet elinikäiselle oppimiselle ja eri-ikäisten oppijoiden kohtaamiselle. (*23

Rakennus on toteutettu vuonna 2011 järjestetyn avoimen arkkitehtuurikilpailun voittaneen työn pohjalta. Kilpailu keräsi 41 ehdotusta. Haasteeksi kilpailutöissä muodostui rakennuksen asema Suurpellon kaupunkikuvassa, tilaohjelman laajuus sekä uudenlaisen, monimuotoisen rakennuksen erilaisten tilojen yhteensovittaminen. (*24 Kilpailulle asetetuissa tavoitteissa näkyi jo vuonna 2016 voimaan tullut uusi opetussuunnitelma: rakennuksen toivottiin tukevan ilmiöpohjaista oppimista. (*25 Käytännössä tämä asettaa uudenlaisia haasteita tilojen muuntojoustavuudelle.

Tilapalikoihin perustuva voittanut työ nähtiin jo lähtökohdiltaan muuntojoustavana. Tuomaristo luonnehti työtä kaupunkikuvallisesti onnistuneeksi ja näkemykseltään määrätietoiseksi. (*26

Opinmäki rakentuu erikokoisista, asteittain pääsisäänkäyntiä kohti kasvavista tilakappaleista. Nopat ryhmittävät opetustiloja ja niiden koko on sovitettu käyttäjäryhmään mukaan: päiväkoti sijaitsee pienimmissä palikoissa ja yläkoulu isommassa, suurin noppa on varattu liikuntasalille. Väliin jääviin tiloihin muodostuu kokoontumistiloja ja ulkotilojen jatkeita.

Sisätilojen materiaalisuutta määrittää paikalla valettu betoni, talotekniikkaa ei ole piiloteltu. Kaikki julkisivut ovat tiiliverhoiltuja. Voittanut työ on ensimmäinen Arkkitehtitoimisto Esa Ruskeepää Oy:n ensimmäinen toteutettu rakennus. Pian Opinmäen kilpailun jälkeen toimisto voitti kilpailun kirjasto- ja oppimiskeskuksesta Wolfsburgiin Saksaan.

21 Paula Holmila. “HS esittelee arkkitehtuurin Finlandia -ehdokkaat – joukossa Helsingin uusi toimistotalo ja Espoon uusi koulu“.
Helsingin Sanomat. 22.9.2015.
22 Seppo Korkman. “Suurpelto saa vihdoin ostarin, laajennussuunnitelmat jo valmiina – ”Kehä II:sta ajavat pitäisi saada pysähtymään”.
Länsiväylä. 9.11.2017.
23 Suurpelto-esite. https://suurpelto.fi/wp-content/uploads/2017/03/Suurpelto.esite_.pdf
24 Opinmäki Yleinen suunnittelukilpailu 22.8-25.11.2011 Arvostelupöytäkirja.
25 Opinmäki Lärobacken Yleinen suunnittelukilpailu 22.8-25.11.2011 Allmän planeringstävling.
26 Opinmäki Yleinen suunnittelukilpailu 22.8-25.11.2011 Arvostelupöytäkirja.

Tutkimme vuoden 2018 aikana tämän kohteen arvoja. Julkaisemme tutkimustulokset loppuvuoden aikana.

Tutustu kohteisiin